“Κόπωση”

Βλέμματα θολά, ἐνίοτε βλοσυρά, πρόσωπα κουρασμένα.

Αὐτὴ εἶναι ἡ κυρίαρχη εἰκόνα τῆς (κατὰ κόσμον) Ἐκκλησίας Αὐτοῦ ποὺ εἶπε: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμέ­νοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς».

Οἱ ἐπίσκοποι κουράστηκαν ἀπὸ τὴ διαδικασία τῆς…ἐπισκοποποίησης. Ὅσοι πάλι ἄγαμοι ἐπιθυμοῦσαν μὰ δὲν κατάφεραν τελικὰ νά…ἐπισκο­πο­ποιη­θοῦν, ἀπόκαμαν κι αὐτοὶ ἀναζητοῦντες νέο νόημα στὴ ζωή τους.

Κόπωση…

Ἡ ἀ-νόητη «ὑπακοή» ἔφθειρε τὸν ὑποτακτικό, ἐνῷ παράλληλα δὲν ἀνέπαυσε τὸν Γέροντα.

Κόπωση…

Οἱ πνευματικοὶ παραδόθηκαν ἀμαχητὶ στὴ συνταγογράφηση μαντζου­νιῶν πνευματικότητας: ἐγκράτεια σώματος (μόνο) καὶ ἀνέλαιος (βλ. ἀνέ­λεος) νη­στεία, τὰ δυὸ μυστικὰ τῆς ταχύῤῥυθμα ἀναπτυσσόμενης πνευματικό­τη­τας, ἡ ὁποία βέβαια πεισματικὰ ἀρνεῖται νὰ φανεῖ…

Κόπωση…

Πολλοὶ τῶν κληρικῶν ἀδιαφορῶντας γιὰ τὴ δική τους ἀσθενῆ ἢ καὶ ἀνύ­παρκτη πίστη ἐπιδόθηκαν ἄμετρα σ’ ἕνα ποιμαντικὸ καὶ λειτουργικὸ ἀκτι­βισμὸ μὴ πείθον­τας ὅμως τὸ εἰσέτι λογικὸ ποίμνιο γιὰ τὰ τάχα καὶ ἀγαθὰ κίνητρά τους…

Κόπωση…

Ἄλλοι πάλι, θηρευτὲς ἀκατάβλητοι τοῦ ἱεροῦ(;) χρήματος ἀγάπησαν παρά­φορα μία καὶ μοναδικὴ φράση τοῦ Εὐαγγελίου: «καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω»… Κι ὅμως αὐτὲς οἱ ἀποθῆκες ἂν καὶ μπορεῖ νὰ φαί­νονται γεμάτες, ὡστόσο παραμένουν ἀπογοητευτικὰ «ἀδειανές»…

Κόπωση…

Οἱ πρεσβυτέρες ἔγιναν θύματα, ἐνίοτε θῦτες τῆς ἱερωσύνης τοῦ συζύγου τους, τὰ παιδιά τους ἐκμεταλλευτὲς ἀδίστακτοι τῆς πατρικῆς διακονίας. (Αὐτο)τι-μωρία τους ἡ (ἀν)ἀσφάλεια τοῦ βολέματος.

Κόπωση…

Οἱ ἐπαγγελματίες λειτουργοὶ καὶ τῶν μυστηρίων ἐργολάβοι, καθὼς καὶ οἱ αὐ­τιστικοὶ ψάλτες, ἐξάντλησαν τὴν ὑπομονὴ τῶν λατρευτῶν.

Κόπωση…

Τὰ στελέχη καὶ οἱ συνεργάτες τῶν πάσης φύσεως καὶ βαθμίδος ταγῶν ὀλιγο­ψύχησαν ἀπὸ τὸ ἀνύπαρκτο ὅραμα, τὴν ἀνεκπλήρωτη ὑπόσχεση πατρότητας, τὴν ἐξουθενωτικὴ γραφειοκρατία.

Κόπωση…

Πλεῖστοι χριστιανοί, τέλος, ἀπελπίστηκαν κι αὐτοὶ μὴ βλέποντες προκοπὴ παρ᾿ ὅλα τὰ τεχνάσματα ποὺ μετέρχεται ὁ πονηρὸς ἑαυτός τους προκειμένου νὰ πείσει ἀγγέλους καὶ ἀνθρώπους ὅτι δὲν ἐργάζεται «τὴν  βρῶσιν τὴν ἀπολ­λυμένην».

Κόπωση…

ΕΝΑΣ θυσιάστηκε

κι ἐμεῖς

στ’ ὄνομα τῆς πτωχείας Του θησαυρίζουμε·

στ’ ὄνομα τῆς ἀλήθειάς Του ἀπατοῦμε ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους·

στ’ ὄνομα τῆς μεσσιανικῆς Του ἰδιότητας γινόμαστε σωτῆρες αὐτόκλητοι·

στ’ ὄνομα τῆς ταπείνωσής Του κάνουμε καριέρα…

Πῶς νὰ μὴν κουραστοῦμε;

Ὁ μάταιος δρόμος εἶναι πάντοτε ὁ πιὸ κουραστικός·

καὶ φαίνεται ξεκάθαρα στὸ ἀπογοητευμένο βλέμμα μας.

Δεῖτε τὶς φωτογραφίες, ὅπως γράφουν καὶ τὰ πρακτορεῖα ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *